Focis ordlistor

Terminologicentralen har anpassat Focis ordlistor till TEPAs termpostmodell.

Kotuksen sanastoja on Sanastokeskuksessa muokattu jonkin verran alkuperäisasustaan, jotta ne sopivat TEPAssa käytettävään tietuemalliin.


Finsk-svensk utbildningsordlista

Detta är den andra upplagan av Finsk-svensk utbildningsordlista. Sedan den första utkom 1997 har en hel del nya termer tillkommit i och med att utbildningsslagstiftningen förnyats och nya läroplaner fastställts för såväl den allmänbildande utbildningen som yrkesutbildningen. Ambitionen är att förenhetliga terminologin så att nya termer som tas i bruk i på svenska i Finland i mån av möjlighet ska vara desamma som de som används i Sverige. Mycket annat har också skett inom utbildningssektorn och därför innehåller den nya ordlistan en mängd nya begrepp från bl.a. informationstekniken och den virtuella skolan. Denna upplaga har dessutom kompletterats med en del nya termer från högskole- och universitetsvärlden. Samtidigt har listan också utökats med aktuell utvärderingsterminologi.

Den nya upplagan bygger på den förra, och många termer som t.ex. inte längre används i de nu gällande läroplanerna har fått stå kvar för att de även i framtiden kan behövas. I vissa fall är noterat att ordet använts tidigare eller förklarat hur uttrycket ändrats.

Ordlistan har tillkommit i samarbete mellan Utbildningsstyrelsen och Forskningscentralen för de inhemska språken. Redaktör för den första upplagan av ordlistan var Susanna Karjalainen medan uppdateringarna inför denna upplaga har gjorts av Silva Björk och Sofia Wallin. Det är självklart att också denna ordlista behöver uppdateras allt efter som nya begrepp och termer bildas. Redaktörer är därför tacksamma för alla förslag till ändringar och tillägg. De kan skickas till: Svenska avdelningen, Forskningscentralen för de inhemska språken, Sörnäs strandväg 25, 00500 Helsingfors eller per e-post till svenska[snabel-a]focis.fi

Utgivarna: Forskningscentralen för de inhemska språken och Utbildningsstyrelsen, 2005?.


Finsk-svensk-finsk idrottsordlista

Forskningscentralen för de inhemska språken har i samarbete med Sverigefinska språknämnden sammanställt en Finsk-svensk-finsk idrottsordlista som baserar sig på en av Sverigefinska språknämnden redan utgiven svensk-finsk ordlista över de olympiska sommargrenarna.

Syftet med Finsk-svensk-finsk idrottsordlista är att uppmärksamma journalister, lärare, översättare, idrottsaktiva barn och ungdomar samt övriga idrottsintresserade på de svenska och finska benämningarna inom idrotten.

Finsk-svensk-finsk idrottsordlista innehåller cirka 8300 uppslagsord vilka huvudsakligen är hämtade ur tävlingsbestämmelser och idrottslitteratur samt från idrottsförbundens webbplatser och informationsmaterial. I ordlistan tas benämningar på grenar, tekniker och redskap upp, dessutom har terminologi som används i samband med tävlingar och administration av tävlingar, såsom benämningar på funktionärer och bestraffningar, tagits med.

Idrottsordlistan är sammanställd av Hannele Ennab vid Sverigefinska språknämnden och Sofia Wallin vid Forskningscentralen för de inhemska språken. En expertgrupp bestående av sakkunniga inom idrotten har kontrollerat innehållet i den.

Vid utarbetandet av ordlistor utgör begränsning av materialet oftast en svårighet. Innehållet i denna idrottsordlista är främst fokuserat på de olympiska grenarna, därtill förekommer termer som härrör sig från motionsidrott, skolidrott, golf, rally och formel 1. Vid många uppslagsord finns det en hänvisning till den idrottsgren termen förekommer i, samt i vissa fall även en definition. Endast idrottsrelaterade termer har tagits med som motsvarighet till uppslagsorden.

Förslag på förbättringar och kompletteringar tas gärna emot och kan skickas till idrott[snabel-a]focis.fi.

Utgivarna: Forskningscentralen för de inhemska språken och Sverigefinska språknämnden, 2005.