Välkommen till termbanken TEPA

TEPA är en termbank som upprätthålls av Terminologicentralen TSK. Termbanken är en samling av fackordlistor som utgörs av Terminologicentralens egna ordlistor samt ordlistor från andra organisationer eller experter. Termbanken TEPA publiceras i Kielikone Oy:s MOT®-ordboksprogramvara och termbankens termer och definitioner presenteras i flerspråkiga termposter.

Ordlistorna i TEPA är grupperade enligt ordlistans ursprung. Genom att välja ordlistegruppen Alla sker sökningen i alla ordlistor TEPA innehåller. Sökningen kan avgränsas till vissa ordlistegrupper om man väljer en eller flera av följande grupper: Terminologicentralens egna ordlistor (TSKs ordlistor), Terminologicentrum TNCs ordlistor (TNCs ordlistor), ordlistor från svenska avdelningen på Forskningscentralen för de inhemska språken (Focis ordlistor) eller övriga ordlistor (Övriga ordlistor).

Terminologicentralen upprätthåller kostnadsfri användning av TEPA med stöd från undervisningsministeriet. Termbanken förnyades med projektstöd från undervisningsministeriet åren 2006-2007.


Alternativa användargränssnitt

 TEPA  [ramar & grafik] 
 TEPA2   [utan ramar och grafik] 
[suomeksi]   [på svenska]   [in English]  

Copyright (c) 2005 Kielikone Ltd. Sanastokeskus TSK (26702)