Termbanken TEPAs innehåll
>>> Termbankens uppläggning och beteckningar <<<    
Termbanken TEPA upprätthålls av Terminologicentralen TSK och består av en samling fackordlistor inom olika områden. Termbankens kärna utgörs av Terminologicentralens eget material, därtill innehåller den fackordlistor även från andra organisationer och experter. Termbanken innehåller termer och definitioner som presenteras i flerspråkiga termposter. Finska, svenska, engelska och tyska är de språk som förekommer mest i TEPA. Den innehåller även termer på franska, danska, norska, estniska, ryska och spanska samt några termposter på italienska, latin, nederländska och portugisiska. TEPA innehåller över 350 000 termposter.
De ordlistor du har till ditt förfogande har på förhand grupperats i ordlistegrupper enligt källans ursprung. Ordlistegruppen Alla innehåller alla ordlistor som finns i TEPA. Egna ordlistegrupper utgör Terminologicentralens egna ordlistor (TSKs ordlistor ), Sveriges terminologicentrals, dvs. Terminologicentrum TNCs ordlistor (TNCs ordlistor ), ordlistor från svenska avdelningen på Institutet för de inhemska språken (Focis ordlistor ), material från Vetenskapstermbanken i Finland (Vetenskapstermbanken ), material från EU:s termbank IATE (IATE ) samt övriga ordlistor (Övriga ordlistor ). Klicka på -knappen för att komma till bakgrundsinformation för ordlistegruppen i fråga (endast delvis på svenska).
De ordlistor som ingår i de olika ordlistegrupperna räknas upp i nedanstående tabell. På grund av begränsningar i MOT®-ordboksprogramvara syns namnen på ordlistorna tyvärr inte alltid i sin helhet.
Alla   [1] Bank- och finansterminologi
[2] Tietotekniikan termitalkoot
[3] TSK-ordlisteserie
[4] VNK ordlistor
[5] TNC-julkaisusarja
[6] Andra TSK-ordlistor
[7] TSKs miniordlistor
[8] Andra ordlistor
[9] KOTUS-aineistot
[10] Vetenskapstermbanken i Finland
[11] IATE1
[12] IATE2
[13] IATE3
[14] IATE4
TSKs ordlistor   [1] Bank- och finansterminologi
[2] Tietotekniikan termitalkoot
[3] TSK-ordlisteserie
[7] TSKs miniordlistor
TNCs ordlistor   [5] TNC-julkaisusarja
Språkinstitutets ordlistor   [9] KOTUS-aineistot
Vetenskapstermbanken   [10] Vetenskapstermbanken i Finland
IATE   [11] IATE1
[12] IATE2
[13] IATE3
[14] IATE4
Övriga ordlistor   [4] VNK ordlistor
[6] Andra TSK-ordlistor
[8] Andra ordlistor

Tekniska data
MOT-programversion:  MOT 6.0 Professional intranet (netmot.exe 2.5.3)
WWW-serverprogram:  Apache/2.4.10 (Debian) PHP/5.6.24-0+deb8u1
Din IP-adress:  107.20.120.65
Ditt läsarprogram:  CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

Copyright (c) 2005 Kielikone Ltd. Sanastokeskus TSK (26702)