Kommentarer om TEPA till Terminologicentralen TSK
per e-post på adressen  tsk@tsk.fi
per post på adressen  Terminologicentralen TSK rf
Albertsgatan 23 A 12
00120 HELSINGFORS
FINLAND
per telefon  +358 9 2709 1060
Kommentarer om MOT till Kielikone
per e-post på adressen  feedback@kielikone.fi
per post på adressen  Kielikone Ltd.
PB 126
00211 HELSINGFORS
FINLAND
per telefon eller fax på numret  +358 9 6129 930 (telefon)
+358 9 6129 9399 (fax)