TEPA – Terminologicentralen TSK:s termbank
 Sökord:
 

Välj önskade ordlistegrupper, skriv in sökordet och tryck Enter.


 > Ingångssida 
 > Sökanvisningar 
 > Läsanvisningar 
 > Innehåll 
 > Snabbsökning 
 > Alfabetisk ordning 
 > Typsnitt 
 > Kommentarer 

Typsnitt och teckenuppsättningar
TEPA kan behandla icke-latinska teckenuppsättningar såsom det kyrilliska alfabetet. För att få fram till exempel ryska termer med kyrilliska bokstäver, måste du ha en tämligen ny webbläsare och de behövliga typsnitten måste vara installerade på din arbetsstation.
 
Webbläsare
TEPA använder sig av Unicode-standarden för att visa icke-latinska teckenuppsättningar. Unicode stöds i de flesta nyare webbläsare. Internet Explorer 5 och 6, Netscape 6 och Opera 6 är bra val.Internet Explorer 5 och 6, Netscape 6 och Opera 6 är bra val. Också Internet Explorer 4 och Netscape 4 kan användas. Observera att webbläsarna i Netscape 4-serien kan visa Unicode-tecknen men att det inte går att skriva ut dem. Därför kan du till exempel inte använda kyrilliska sökord i Netscape 4. I vissa webbläsare måste ett utvidgat språkstöd väljas då läsaren installeras. Noggrannare anvisningar hittar du i bruksanvisningen för din webbläsare.
 
Typsnitt
Det kyrilliska alfabetet (АБЦДабцд) ingår i Windows grundtypsnitt (Times New Roman, Arial, Courier New) i alla nyare Windows-versioner.
Om du inte får fram kyrilliska tecken i TEPA trots att du installerat typsnittet, måste du antagligen uppdatera din webbläsare till en nyare version.

Copyright Terminologicentralen TSK rf