TEPA – Terminologicentralen TSK:s termbank
 Sökord:
 

Välj önskade ordlistegrupper, skriv in sökordet och tryck Enter.


 > Ingångssida 
 > Sökanvisningar 
 > Läsanvisningar 
 > Innehåll 
 > Snabbsökning 
 > Alfabetisk ordning 
 > Typsnitt 
 > Kommentarer 

Välkommen till termbanken TEPA

TEPA är en termbank som upprätthålls av Terminologicentralen TSK. Termbanken är en samling av fackordlistor som utgörs av Terminologicentralens egna ordlistor samt ordlistor från andra organisationer eller experter. Termbanken TEPA publiceras i Kielikone Oy:s MOT®-ordboksprogramvara och termbankens termer och definitioner presenteras i flerspråkiga termposter.

Ordlistorna i TEPA är grupperade enligt ordlistans ursprung. Genom att välja ordlistegruppen Alla sker sökningen i alla ordlistor TEPA innehåller. Sökningen kan avgränsas till vissa ordlistegrupper om man väljer en eller flera av följande grupper: Terminologicentralens egna ordlistor (TSKs ordlistor), Terminologicentrum TNCs ordlistor (TNCs ordlistor), ordlistor från svenska avdelningen på Institutet för de inhemska språken (Focis ordlistor), material från Vetenskapstermbanken i Finland (Vetenskapstermbanken) och material från EU:s termbank IATE (IATE) eller övriga ordlistor (Övriga ordlistor).

Terminologicentralen upprätthåller kostnadsfri användning av TEPA med stöd från undervisnings- och kulturministeriet. Termbanken förnyades med projektstöd från undervisnings- och kulturministeriet åren 2006-2007.


Alternativa användargränssnitt

 TEPA   [ramar & grafik] 
 TEPA2  [utan ramar och grafik] 
[suomeksi]   [på svenska]   [in English]  

Copyright (c) 2005 Kielikone Ltd. Sanastokeskus TSK (26702)
Copyright Terminologicentralen TSK rf