TEPA – Terminologicentralen TSK:s termbank
 Sökord:
 

Välj önskade ordlistegrupper, skriv in sökordet och tryck Enter.


 > Ingångssida 
 > Sökanvisningar 
 > Läsanvisningar 
 > Innehåll 
 > Snabbsökning 
 > Alfabetisk ordning 
 > Typsnitt 
 > Kommentarer 

Så här gör du sökningar i TEPA
 1. Välj ordlistegrupp eller -grupper i övre vänstra hörnet. Håll Ctrl-knappen nere för att välja flera ordlistegrupper.
 2. Skriv in ett sökord.
 3. Klicka på Sök eller tryck på Enter.
Sökningen sker i alla termfält. Ifall sökningen ger exakt träff i TEPA, visas den sökta termen inklusive synonymer, ekvivalenter, definitioner, kompletterande anmärkningar osv. i en termpost nedanför sökordsfältet.
I vänster marginal visar TEPA en lista på termer vars teckensträng ligger nära sökordet. Termerna i listan är länkar. Genom att att klicka på en term får Du fram hela termposten på den högra sidan.
Genom att klicka på -knappen hittar du närmare information om beteckningarna i TEPA. Samma information finns även på Läsanvisningar-sidan.
Ordlistorna i TEPA har grupperats enligt ordlistans ursprung. Ordlistorna finns gruppvis uppräknade på Innehåll-sidan och på sidan finns även länkar till bakgrundsinformation om ordlistorna. Tyvärr finns ordlistornas bakgrundsinformation i många fall enbart på finska.
Textstorleken kan ändras genom att ändra inställningarna i webbläsaren.
 
TEPAs sökegenskaper
I TEPA kan Du söka termer på flera olika sätt.
Skriv in sökordet:
 • mobiltelefon, om Du vill söka ekvivalenter, synonymer eller förklaringar till termen "mobiltelefon",
 • mobiltelefon*, om Du vill ha en förteckning över termer som börjar på "mobiltelefon" eller
 • mobiltelefoner för att TEPA skall ge en lista i alfabetisk ordning över termer som ligger nära ordet "mobiltelefon".
TEPAs intelligenta sökfunktioner innefattar även jokerteckensökning. I sökningen kan du använda följande tecken:
  ?   =     vilket tecken som helst (t.ex. sökningen ?- hittar termerna 2- och 4-),
 *   =    vilken teckensträng som helst (t.ex. sökningen dator* hittar alla termer som börjar med dator-),
 []   =    teckengrupp (t.ex. sökningen [0-9]* hittar alla termer som börjar med en siffra),
 [!]   =    negation (t.ex. sökningen färg*[!t] hittar alla termer som börjar med färg- men inte slutar med bokstaven t),
 @   =    upprepa senaste tecken minst en gång (t.ex. sökningen M@ hittar termerna MM och MMM),
 +   =    upprepa senaste tecken en gång (t.ex. sökningen F+ hittar termen FF),
 \   =    blockering av jokertecknets specialfunktion (t.ex. i sökningen [0-9]\+ tolkas plustecknet inte som ett jokertecken, varvid man hittar termerna 2+, 4+ och 8+).
Således skulle till exempel sökordet [0-9]@-åri[gn]*[!s] söka de termer som börjar på en siffra, fortsätter med teckenföljden årig eller årin och inte slutar på bokstaven s - dvs. till exempel 19-åriga, 18-åring osv.
 
Avancerad sökning
Knappen Sök avancerat öppnar en ruta i vilken Du kan välja i vilka fält sökningen sker. TEPA visar sökresultatet som en lista som förutom sökordet innehåller en bit av kontexten kring sökordet. Genom att klicka på ordet får du fram hela termposten, från vilken utdraget härstammar. I vissa webbläsare (t.ex. Firefox) öppnar sig termposten i det ursprungliga fönstret, inte i det fönster som är överst och ligger synligt.
Du kan sortera resultaten av avancerad sökning på flera olika sätt:
 • Enligt förekomstordning, d.v.s. i den ordning som de hittade orden förekommer i ordlistan.
 • Enligt hela artikelns huvudord i alfabetisk ordning.
 • Enligt sökord i alfabetisk ordning.
 • Enligt föregående ord i kontexten i alfabetisk ordning.
 • Enligt följande ord i kontexten i alfabetisk ordning.
Sidan för avancerad sökning innehåller mera instruktioner om hur man använder sökningen. Observera att den avancerade sökningen kräver att webbläsaren tillåter öppning av extrafönster.

Copyright Terminologicentralen TSK rf