TEPA – Terminologicentralen TSK:s termbank
 Sökord:
 

Välj önskade ordlistegrupper, skriv in sökordet och tryck Enter.


 > Ingångssida 
 > Sökanvisningar 
 > Läsanvisningar 
 > Innehåll 
 > Snabbsökning 
 > Alfabetisk ordning 
 > Typsnitt 
 > Kommentarer 

Alfabetisk ordning
Välj alfabetisk ordning för termlistan.
Flerspråkig
Termerna alfabetiseras enligt alfabetet för det språk termen representerar.
Västeuropeisk
Östeuropeisk
Nordeuropeisk
Observera: Valet av alfabetisk ordning påverkar också vilka ord som ger träffar. Om du t.ex. söker på ord med "a" får du träffar även med ord på "ä" om du valt västeuropeisk alfabetisk ordning. Enligt nordeuropeisk bokstavsordning är däremot "a" och "ä" olika bokstäver.
Om du söker på ord med diakritiska tecken (t.ex. "ä", "á") får du träffar endast på ord med ifrågavarande tecken, oberoende av vilken alfabetisk ordning du valt.

Copyright Terminologicentralen TSK rf