TEPA – Terminologicentralen TSK:s termbank
 Sökord:
 

Välj önskade ordlistegrupper, skriv in sökordet och tryck Enter.


 > Ingångssida 
 > Sökanvisningar 
 > Läsanvisningar 
 > Innehåll 
 > Snabbsökning 
 > Alfabetisk ordning 
 > Typsnitt 
 > Kommentarer 

Snabbsökning
Vill du söka termer medan du surfar på nätet utan att först behöva flytta dig till TEPAs ingångssida? Om du lägger till TEPA som snabbsökknapp i verktygsraden i din egen webbläsare, kan du söka termer på vilken WWW-sida som helst genom att markera ordet med musen och därefter klicka på TEPA-sökknappen i din webbläsares verktygsrad.
 
Såhär skapar du snabbsökknappen
  1. Drag följande länk: [TEPA sök] till webbläsarens verktygsrad och släpp den där (om Du använder Internet Explorer 7: tryck ner musens högra knapp på länken och välj Lägg till i favoriter och välj sedan som mål Länkar). Knappen startar det TEPA-användargränssnitt från vilket länken ursprungligen tagits.
  2. Webbläsaren begär bekräftelse på att länken skapas, till exempel genom att fråga "Du lägger till en länk som eventuellt inte är säker. Vill du fortsätta?". Svara "Ja".
Verktygsraden är Personal Toolbar i Firefox och Länkar-raden i Explorer i övre delen av navigationsfönstret.
Om verktygsraden inte är synlig i din webbläsare, måste den tas fram. Välj kommandot Visa > Verktygsfält > Bokmärkesfält i Firefox och kommandot Visa > Verktygsfält > Länkar i Explorer.
 
Såhär använder du snabbsökknappen
Markera (i din webbläsare) med musen den term du vill söka efter i TEPA och klicka därefter på TEPA-sökknappen. Vid snabbsökning söker TEPA alltid i alla tillgängliga ordlistor. Om du klickar på snabbsökknappen utan att välja någon term, frågar TEPA först efter ett sökord.
 
Såhär avlägsnar du snabbsökknappen
Du avlägsnar TEPAs snabbsökknapp genom att klicka på snabbsökknappen med musens högra knapp och välja kommandot Ta bort ur menyn som visas.

Copyright Terminologicentralen TSK rf