You are here

Älytalosanasto (TSK 24)

Mervi Lehto, Jutta Jantunen

VTT yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun laboratorion aloitteesta koottu yli 100 termin laajuinen sanasto pyrkii systematisoimaan käyttäjien tarpeisiin mukautuvan rakentamisen uusinta käsitteistöä. Suomenkielisten termien ja määritelmien lisäksi sanastossa on englannin- ja ruotsinkieliset termivastineet.

Painos loppunut.

Kustantaja: Rakennusalan Kustantajat RAK, 1993. ISBN 952-9794-06-1.