You are here

Avoimet työpaikat

Kiinnostaako sinua työ Sanastokeskuksessa? Tiedätkö, mitä on käytännön sanastotyö? Haluatko tehdä tai oppia tekemään sitä? Vai haluatko löytää vankalle kielitaidollesi uusia käyttökohteita ja -tapoja? Jos haluat, tarkista tämä verkkosivu aika ajoin, sillä Sanastokeskus ilmoittaa täällä avoimista työpaikoistaan.


Mitä terminologilta vaaditaan?

Suurin osa on Sanastokeskuksen työntekijöistä on toimenkuvaltaan terminologeja eli sanastojen laadinnan ja termistökysymysten käsittelyn ammattilaisia. Terminologiaoppia voi opiskella Vaasan yliopistossa viestintätieteiden oppiaineessa, ja myös muut yliopistot tarjoavat jonkin verran terminologiaan liittyviä kursseja. Käytännön sanasto- ja ontologiatyöhön pääsee parhaiten perehtymään kokeneemman terminologin ohjauksessa työtä tekemällä. Terminologien tehtävät ovat ainakin Sanastokeskuksessa varsin vaihtelevia, yksittäisten termikysymysten selvittämisestä alkaen laajojen sanastoprojektien kokonaisvaltaiseen hallintaan. Lisäksi on tyypillistä, että terminologilla on samanaikaisesti useita eri tehtäviä.

Terminologilta vaaditaan muun muassa

  • hyvää kielitajua sekä vankkaa kirjallista ja suullista esitystaitoa
  • monipuolista kielitaitoa
  • kykyä erottaa olennaiset asiat epäolennaisista
  • valmiutta perehtyä nopeasti lähes mihin tahansa erityisaiheeseen
  • hyviä tietoteknisiä valmiuksia
  • tarkkuutta, huolellisuutta, kärsivällisyyttä ja vastuuntuntoa
  • kykyä niin ryhmätyöhön kuin itsenäiseenkin työskentelyyn.