You are here

IATE ja Tieteen termipankki saatavilla TEPA-termipankissa

Sanastokeskuksen TEPA-termipankissa on julkaistu uutta aineistoa. TEPAssa on nyt mukana Euroopan unionin toimielinten yhteisestä IATE-termipankista kaikki suomea sisältävät termitietueet sekä valtaosa Tieteen termipankin aineistosta.

Aineistolisäysten tarkoituksena on helpottaa tiedonhakua: yhdellä TEPA-haulla voi nyt saada hakutuloksia entistä useammista lähteistä ja tiedon käyttö on aiempaa helpompaa, kun hakutulokset näkyvät yhtenäisessä muodossa.

Samalla kun TEPA-termipankkiin lisättiin aineistoa, niiltä osin kuin mahdollista termitietueisiin tuotiin mukaan uusi ominaisuus: automaattisesti kootut käsitesuhteet. Käsitesuhteet perustuvat alkuperäiseen aineistoon kirjattuun tietoon, joka ei kuitenkaan kaikilta osin ole aiemmin ollut näkyvillä tai helposti käytettävissä. Automaattisesti koottujen käsitesuhteiden avulla liikkuminen tietueiden välillä on tietoa haettaessa entistäkin helpompaa.

Lisäksi olemme julkaisseet videon, jolla esitellään TEPA-termipankkia ja näytetään, minkälaisia tietoja sieltä saa.