You are here

Ikäteknologiasanasto

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Vanhustyön keskusliitto käynnistivät vuonna 2010 viisivuotisen KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia). Projektissa selvitetään, miten teknologia voisi nykyistä paremmin toimia ikäihmisten kotona asumisen, hyvän arjen ja vanhustyön tukena.

KÄKÄTE-projektin osana aloitettiin vuoden 2012 lopulla sanastoprojekti, jossa tavoitteena on selkeyttää alan termistöä ja määritellä käsitteitä. Projektin aikana laaditaan suomenkielinen ikäteknologiasanasto, jonka laajuus on noin 150 käsitettä. Aihealueita ovat muun muassa apuvälineet, turvalaitteet, hälytykset, paloturvallisuus ja lukitus.

Sanastoa laativassa työryhmässä on edellä mainittujen liittojen lisäksi edustajia Asumispalvelusäätiö ASPAsta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Toimivasta kodista ja Vantaan kaupungilta. Sanastokeskuksen terminologi on mukana työryhmässä sanastotyön asiantuntijana. Sanaston on tarkoitus valmistua vuoden 2013 loppuun mennessä.