You are here

Käsitä käsitteet, tartu termiin – perehdytys sanastotyön perusteisiin

Perehdytys sanastotyöhön (PDF-muodossa)

Sanastokeskuksessa on laadittu aineistokokonaisuus, jonka avulla sanastotyötä aloittavat eri alojen ammattilaiset voivat itsenäisesti perehtyä sanastotyön perusteisiin. Aineistossa käsitellään sanastotyön periaatteita ja hyötyjä, ja se jakautuu seuraaviin osiin:

  • käsitteiden analysointi
  • määritelmän kirjoittaminen
  • termien valinta
  • sanastotyön kulku.

Aineisto sopii sanastotyöhön osallistuvien asiantuntijoiden perehdytykseksi esimerkiksi aloitettaessa julkisen hallinnon yhteistä tai tietoaluekohtaista sanastotyötä.

Perehdytysaineisto (PDF) on ladattavissa Sanastokeskuksen sivustolta.

Aineisto on tarkoitettu käytettäväksi itsenäisenä kokonaisuutena, eikä sitä tai sen osia saa kopioida muuhun käyttöön.

© Sanastokeskus TSK ry, 2020