You are here

Kelan sanastotyö

Kansaneläkelaitos (Kela) ja Sanastokeskus TSK aloittivat vuonna 2007 yhdessä sanastoprojektin, jonka tavoitteena on yhtenäistää Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan liittyvää viestintää järjestelmällisen sanastotyön avulla. Työn tuloksena syntyy Kelan terminologinen sanasto, joka luodaan vaiheittain.

Kelan terminologisesta sanastosta julkaistiin ensimmäinen versio keväällä 2010. Julkaisu sisältää terveyteen liittyviä käsitteitä, kuten sairaanhoitokorvauksia, sairausvakuutuslain mukaisia päivärahoja, työterveyshuoltoa, vammaisetuuksia ja Kelan järjestämää ja korvaamaa kuntoutusta sekä muutamia eläkkeitä. Tässä ensimmäisessä julkaisuversiossa määritellään noin 300 käsitettä. Käsitteille annetaan suomenkieliset termisuositukset sekä vastineet ruotsin kielellä. Sanasto on julkaistu PDF-muodossa.

Sanastotyö jatkui eläkkeiden ja asumistukien määrittelyllä vuoden 2010 aikana. Vuonna 2011 sanastoon lisätään vammaisten tulkkauspalveluun ja kansainväliseen sairaanhoitoon liittyviä käsitteitä. Tarkoitus on lisätä sanastoon myös lapsiperheille, opiskelijoille ja työttömille myönnettäviä etuuksia. Sanaston käsitekuvaukset käännetään ruotsiksi.