You are here

Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos lausuntokierroksella

Kelan ja Sanastokeskus TSK:n sanastoprojekti Kelan käsitteiden määrittelemiseksi on ollut käynnissä vuodesta 2007. Kelan terminologisesta sanastosta on julkaistu kaksi laitosta, ensimmäinen vuonna 2010 (TSK 41) ja toinen 2012 (TSK 44). Sanaston laatiminen on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että kaikki Kelan myöntämät etuudet on määritelty. Terveyskäsitteiden lisäksi mukana ovat mm. opintoetuudet, perhe-etuudet, eläkkeet ja työttömyysturva. Kelan terminologisen sanaston kolmannen laitoksen sanastoluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella, minkä jälkeen lausunnot käsitellään ja uudet käsitekuvaukset käännetään ruotsiksi. Kolmas laitos on tarkoitus julkaista tämän vuoden lopussa.