You are here

Kiinteistöliiketoiminnan sanastohanke

Sanastokeskuksessa on meneillään kiinteistöliiketoimintaan keskittyvä sanastoprojekti. Hankkeen tarkoituksena on päivittää vuonna 2001 ilmestynyt Kiinteistöliiketoiminnan sanasto muun muassa lainsäädännön muuttumisen vuoksi. Noin 100 käsitteen tarkistamisen ja päivittämisen ohella sanastoon lisätään tarvittavin osin noin 30–50 uutta käsitettä. Lisättävät uudet käsitteet liittyvät muun muassa kiinteistösijoittamiseen ja ympäristö- ja energiatehokkuuteen. Päivitettävät käsitteet liittyvät muun muassa kiinteistöjohtamiseen ja -kauppaan, kiinteistön ylläpitoon ja korjausrakentamiseen.

Sanastohankkeen on tilannut ja sitä koordinoi Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto Rakli ry Sanastokeskus TSK:n vastatessa terminologisen työn tekemisestä. Hankkeessa on Raklin asiantuntijoiden ja TSK:n terminologin lisäksi mukana laaja joukko kiinteistöalan toimijoita. Sanastoa työstetään alakohtaisissa työryhmissä aihealue kerrallaan.

Kiinteistöalan toimijoille suunnattu sanasto antaa suosituksia suomenkielisistä termeistä ja selvittää määritelmien ja huomautusten avulla sitä, missä merkityksessä termejä voidaan käyttää. Termivastineet kootaan myös englanniksi, ja lisäksi määritelmät ja huomautukset käännetään englanniksi. Sanaston on tarkoitus valmistua vuoden 2011 lopussa.