You are here

Kiinteistönpidon perussanastoa

Suomen Rakennuttajaliiton vuonna 1996 teettämä suomenkielinen sanasto sisältää nelisenkymmentä keskeistä kiinteistönpidon käsitettä, erityisaiheena muun muassa korjausrakentaminen. Vuonna 1998 sanastoon lisättiin ruotsinkieliset termit ja määritelmät.

Tiedustelut: Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI.