You are here

Kiinteistösanasto (TSK 4)

Fastighetsordlista, Real estate vocabulary

Kiinteistösanasto sisältää 250 kiinteistönpidon ja korjausrakentamisen keskeistä termiä ja määritelmää sekä vastineet ruotsiksi ja englanniksi. Sanasto on tarkoitettu ensisijaisesti kiinteistönhoitoalalla toimivien, kuten isännöitsijöiden, työnjohtajien ja muiden ammattihenkilöiden käyttöön.

Kustantaja: Rakennuskirja Oy (nyk. Rakennustieto Oy), 1984. ISBN 951-95566-4-8.