You are here

KIMI-sanasto

KIMI on kiinteistötyön hallintajärjestelmä, jota koskevan julkaisusarjan neljäs osa on yhteistyössä Tekniikan Sanastokeskuksen kanssa laadittu määrittelevä sanasto. KIMI-sanastossa on määritelty 158 keskeistä kiinteistötyöhön ja sen kehittämiseen liittyvää käsitettä, joita on kuvattu määritelmien lisäksi 12 käsitekaaviolla. Kustantaja: Suomen Kiinteistöliitto ry, 1994.