You are here

Kuntasanasto julkaistu TEPA-termipankissa

Kuntiin liittyvä sanasto on nyt ajankohtaista, kun ensi keväänä järjestetään kunnallisvaalit. Sanastokeskus TSK:n ylläpitämässä TEPA-termipankissa on julkaistu valtiovarainministeriön, valtioneuvoston kanslian, Suomen Kuntaliiton ja Kotimaisten kielten keskuksen yhteistyönä laatima, keväällä 2013 ilmestynyt Kuntasanasto.

Kuntasanasto sisältää noin 220 keskeistä kunta-alan käsitettä määritelmineen. Käsitteet ja niiden määritelmät ja selitteet on annettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Käsitteiden välisiä suhteita kuvaavat käsitekaaviot ovat suomen- ja ruotsinkielisiä. Kuntasanasto sisältää kunnan elimiin, kunta-alan organisaatioihin, luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin, kunnan päätöksentekomenettelyyn, kuntatalouteen ja valtionosuusjärjestelmään, kuntaliitoksiin sekä kunnan tehtäviin liittyviä käsitteitä. Kuntasanasto on julkaistu valtioneuvoston julkisessa termipankissa Valterissa.

Sanaston laadinnassa mukana ollut Kaisa Kuhmonen valtioneuvoston kansliasta kirjoitti Kuntasanaston laatimisesta Sanastokeskuksen tiedotuslehteen Terminfoon sanaston ilmestyessä.