You are here

Laajakaistasanastohanke

Sanastokeskuksessa on käynnistetty vuoden alussa Viestintäviraston terminologia-työryhmän aloitteesta laajakaistasanastoprojekti. Hankkeen tavoitteena on tuottaa peruskäyttäjille ja kuluttajille suunnattu sanasto, jossa pyritään selvittämään keskeisimpien laajakaistakäsitteiden merkitystä laatimalla käsitteille suomenkieliset määritelmät ja huomautukset sekä antamaan suositukset suomenkielisistä termeistä. Sanastoon kootaan myös ruotsin- ja englanninkieliset termivastineet. Arviolta 60 käsitteen laajuisen sanaston aihealueita ovat muun muassa erilaiset laajakaistayhteydet ja laajakaistaan liittyvät palvelut.

Kuluvan kevään aikana sanastoa on laadittu osana Tietotekniikan termitalkoita, mutta syksyllä projekti jatkaa erillisrahoituksella tehtävänä sanastoprojektina. Projektin työryhmässä on mukana laaja joukko alan asiantuntijoita. Hankkeen rahoittavat Elisa, liikenne- ja viestintäministeriö, TeliaSonera ja Viestintävirasto. Sanaston on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2011.