You are here

Lehdistötiedote 4.3.2004

Lehdistötiedote 4.3.2004

Pankki- ja rahoitussanastotyöryhmä laajenee

Tekniikan Sanastokeskuksen koordinoima pankki- ja rahoitusalan sanastotyöryhmä laajenee. Tänä vuonna työryhmässä ovat mukana Aktia Säästöpankki, Handelsbanken, Nordea, Osuuspankkikeskus, Pohjoismainen investointipankki (NIB), Sampo Pankki sekä Samlink.
Pankki- ja rahoitussanasto on maksuttomasti käytettävissä Internetissä osoitteessa www.tsk.fi/bank/index_fi.html. Sanasto sisältää tällä hetkellä noin 600 alan keskeistä käsitettä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sanaston osa-alueita ovat mm. pankkien asiakaspalvelu, lainat sekä pankkien myöntämät kortit.
Pankki- ja rahoitussanasto pyrkii yhtenäistämään ja vakiinnuttamaan alan ruotsin- ja suomenkielistä sanastoa. Yhtenäinen termien käyttö selkeyttää viestintää ja ennaltaehkäisee väärinkäsityksiä. Alan sanastosta termit löytyvät helposti ja säästävät termiongelmien ratkaisemiseen käytettyä aikaa.

Sanasto tuotetaan pankki- ja rahoitusalan sekä kielen ja sanastotyön asiantuntijoiden yhteistyönä kahdessa asiantuntevassa työryhmässä. Koordinointiryhmä muodostaa hankkeen ytimen vastaamalla julkaistavasta aineistosta. Lausuntoryhmä kommentoi koordinointiryhmän tuottamaa aineistoa.
Tekniikan Sanastokeskus ry (www.tsk.fi) on erikoiskielten ja terminologian asiantuntijaorganisaatio. Sanastokeskuksella on kymmenien vuosien kokemus suomen- ja ruotsinkielisten sanastojen tuottamisesta.
Lisätietoja:

johtaja Lena Jolkkonen, Tekniikan Sanastokeskus, puh. (09) 2709 1062

terminologi Mari Suhonen, Tekniikan Sanastokeskus, puh. (09) 2709 1063

http://www.tsk.fi/portal/pankkisanasto/