You are here

Liity jäseneksi

Sanastokeskus tarjoaa eri kohderyhmille erikoisalojen sanasto-, luokitus-, ontologia- ja käsitemallinnustyöhön liittyvää tietoa ja asiantuntijapalveluja. Sanastokeskus ry:n jäseneksi voivat liittyä yksityishenkilöt sekä oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka ovat kiinnostuneita käsiteanalyysiin perustuvasta tehokkaasta tiedon jäsentämisestä ja käsittelystä, viestinnän selkeyttämisestä sekä tietojärjestelmien semanttista yhteentoimivuuden edistämisestä.

Lisätietoja Sanastokeskuksen toiminnasta on yhdistyksen säännöissä.

Mikäli olet kiinnostunut liittymään Sanastokeskuksen jäseneksi, täytä henkilöjäsenen jäsenyyshakemus tai yhteisöjäsenen jäsenyyshakemus. Yhteisöjäsenyyttä hakevien on liitettävä hakemuksen mukaan selvitys yhteisön toiminnasta ja sisällöstä (esim. toimintakertomus). Lisätietoja jäsenyydestä saat Sanastokeskuksen toimistosta. Jäseneksi ottamisesta päättää kirjallisen hakemuksen perusteella Sanastokeskuksen hallitus. Jäsenyys on voimassa, kunnes jäsen itse pyytää eroa. Yhdistyksen hallitus voi myös erottaa jäsenen esimerkiksi laiminlyötyjen jäsenmaksujen vuoksi.

Jäsenluettelo

Jäsenedut

Sanastokeskuksen jäsenet saavat

  • kutsun Sanastokeskuksen jäsentilaisuuksiin, joissa on mahdollisuus osallistua Sanastokeskuksen toiminnan kehittämiseen ja saada tietoa mm. ajankohtaisista asioista sanastotyön alalla
  • jäsenkirjeen 4 kertaa vuodessa
  • Sanastokeskuksen koulutus- ja konsultointipalveluita alennettuun jäsenhintaan
  • termipalvelua (yhteisöjäsenille).

Yhteisöjäsenten termipalvelu

Termipalvelu on avoinna ma–pe klo 9–12. Termien erikielisiä vastineita, niiden oikeellisuutta, lyhenteitä tai käsitteen määritelmää koskevia kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella termipalvelu@tsk.fi. Luotettavan vastauksen löytymistä helpottavat hyvät taustatiedot, esimerkiksi kysyttävän termin käyttöyhteys (konteksti), merkitys ja tieto alasta, jota kysymys koskee. Pyrimme vastaamaan termipalvelukysymyksiin mahdollisimman nopeasti. Esimerkiksi aamupäivän aikana tulleisiin 1—2 termiä koskeviin kysymyksiin vastaamme yleensä saman päivän aikana. Mahdollisten laajempien kyselyjen käsittelyajasta on hyvä sopia erikseen. Yhteisöjäsenten termipalvelukiintiöt määräytyvät jäsenyysluokan mukaan. Henkilöjäsenyyteen ei kuulu varsinaista termipalvelukiintiötä, mutta pyrimme mahdollisuuksien mukaan neuvomaan kaikkia asiakkaitamme kysymysten selvittelyssä.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut määräytyvät jäsenluokan ja liikevaihdon tai talousarvion mukaan. Jäsenmaksut laskutetaan alkuvuodesta. Vuonna 2021 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Jäsenluokka Jäsenmaksu Termipalvelukiintiö
yksityishenkilöt 50 euroa ei termipalvelua
aatteelliset yhteisöt 160 euroa 10 vastausta / vuosi
liikevaihto alle 1 milj. euroa 160 euroa 10 vastausta / vuosi
liikevaihto 1—10 milj. euroa 350 euroa 20 vastausta / vuosi
liikevaihto yli 10—100 milj. euroa 700 euroa 40 vastausta / vuosi
liikevaihto yli 100 milj. euroa 1100 euroa 60 vastausta / vuosi