You are here

Parasta digitukea -hankkeen sanastotyö

suomi

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, joka koordinoi Parasta digitukea -hanketta, tilasi kesällä 2018 Sanastokeskukselta hankkeeseen liittyvää sanastotyötä. Digitukea-hankkeessa tuetaan sellaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, joita ammatillisen koulutuksen järjestäjät hyödyntävät koulutussopimuksia ja oppisopimuksia koskevissa prosesseissaan. Syntyvän sanaston tarkoituksena on tukea tietojärjestelmien yhteentoimivuutta omilla keinoillaan eli käsitteiden määrittelyn ja termisuosituksista sopimisen avulla. Sanaston on suunniteltu valmistuvan vuoden 2019 puoleen väliin mennessä.

IATE-aineistot päivitetty TEPA-termipankissa

suomi

Sanastokeskuksen TEPA-termipankkiin on päivitetty Euroopan unionin toimielinten yhteisen IATE-termipankin uusimmat aineistot (julkaistu IATEssa 29.8.2018). TEPAssa on haettavissa kaikki IATE-termipankin termitietueet, jotka sisältävät suomea.

Päivitystyötä Tekla Structures glossaryyn syksystä 2018

suomi

Ohjelmistoyritys Trimble Solutions (aiemmin Tekla) julkaisee ja ylläpitää Tekla Structures glossarya, joko on Tekla Structures -nimiseen rakennustietomallinnusohjelmistoon liittyvä terminologinen sanasto. Ohjelmistossa ja siten myös sanastossa yhdistyy rakennusalan ja IT-alan käsitteistö. Sanastossa annetaan englanninkieliset termisuositukset ja määritelmät ohjelmiston keskeisille käsitteille.

Sanastokeskus TSK:n rooli projektissa

Uusia suosituksia ja uusi käsitekaavioiden merkintätapa Tietotekniikan termitalkoissa 8/2018

suomi

Tietotekniikan termitalkoiden käsitejärjestelmäkaavioissa on nyt otettu käyttöön UML:n (Unified Modeling Language) mukaiset merkintätavat. UML-kaavioiden käyttöönotto helpottaa kaavioiden päivittämistä, ja kaaviot näkyvät paremmin erilaisissa näytöissä. Käsitekaavioissa olevat termit ja määritelmät toimivat edelleen linkkeinä kyseisiin termitietueisiin.

Sanastoaineistoa on samalla päivitetty. Uusia ja päivitettyjä käsitteitä:

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS