You are here

Sanastoprojektin toteutus ja konsultointi

Sanastotyö on tyypillistä projektitoimintaa: sillä on selvät tavoitteet, tietty aikataulu ja rajalliset resurssit. Varsinkin sellaiset hankkeet, joiden tarkoituksena on tuottaa markkinoille tietty sanasto- tai sanakirjajulkaisu, on syytä organisoida projekteiksi. Ei ole kuitenkaan samantekevää, miten tällainen projekti viedään läpi ja millaisia työmenetelmiä siinä käytetään. Asiantuntevaa apua saat Sanastokeskuksesta (tsk@tsk.fi).