You are here

Kokonaisturvallisuuden sanasto on TSK-sarjan 50. julkaisu

Sanastokeskus on päivittänyt Turvallisuuskomitean toimeksiannosta vuonna 2014 valmistunutta Kokonaisturvallisuuden sanastoa yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Sanaston sisältöä täydennettiin ja päivitettiin hieman ja käsitejärjestelmäkaaviot muunnettiin UML-muotoisiksi (Unified Modeling Language). Sanaston muokkaaminen oli tarpeen muun muassa Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivittämisen vuoksi. Uusi strategia julkaistiin marraskuussa 2017, ja sanaston toinen laitos, TSK 50, valmistui joulukuussa 2017.

Päivitetyssä Kokonaisturvallisuuden sanastossa on noin 190 käsitettä. Termit ja käsitekuvaukset ovat suomeksi ja vastineet ruotsiksi ja englanniksi. Sanaston aihealueet ovat samat kuin 1. laitoksessa eli sanastossa on määritelty muun muassa yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin, huoltovarmuuteen, varautumiseen, uhkiin ja häiriötilanteiden hallintaan liittyviä käsitteitä.

Kokonaisturvallisuuden sanaston päivitys toteutettiin laajassa yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa. Sanastotyötä ohjasi Turvallisuuskomitea, ja sen rahoituksesta vastasi puolustusministeriö.

Päivitetty Kokonaisturvallisuuden sanasto on julkaistu Sanastokeskus TSK:n sivuilla PDF-muodossa, ja sen sisältö on viety myös osaksi Sanastokeskus TSK:n TEPA-termipankkia.

© Sanastokeskus TSK ry
Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry, 2017.
ISBN 978-952-9794-36-2 (PDF)
ISSN 1795-6323 (verkkojulkaisu)