You are here

Terminologian sanasto (TSK 36)

Terminologins terminologi, Terminology of Terminology, Vocabulaire de la terminologie

Terminologian sanasto (TSK 36) on Nordtermin Terminologins terminologi på nordiska -sanaston (Nordterm 13) suomalainen versio. Sanasto pohjautuu Nordtermin vuonna 1989 valmistuneeseen Terminologins terminologi -sanastoon, ja sen valmistelussa hyödynnettiin tausta-aineistona myös kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn terminologiakomitean (TC 37) vuonna 2000 julkaistua sanastostandardia ISO 1087-1 Terminology work – Vocabulary – Part 1: Theory and application.

Sanastoon koottiin lähes 80 terminologiaan ja sanastotyöhön liittyvää käsitettä. Sanaston suomalaisessa versiossa käsitteet on esitetty suomen- ja ruotsinkielisinä termeineen, määritelmineen ja huomautuksineen sekä englannin- ja ranskankielisine termivastineineen. Termitietueiden lisäksi käsitteet on esitetty suomenkielisissä käsitejärjestelmäkaavioissa.

Sanasto syntyi pohjoismaisena yhteistyönä, jota koordinoi Terminologicentrum TNC Ruotsista. Sanastokeskus TSK vastasi työn koordinoinnista Suomessa ja huolehti sanaston suomalaisen version julkaisemisesta.

Sanasto löytyy PDF-tiedostona ohesta ja sen tiedot on tallennettu myös TEPA-termipankkiin.

Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry, 2006. ISBN 952-9794-24-X (PDF).