You are here

Asiakkaat

Sanastokeskus TSK:n palvelujen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Suomen elinkeinoelämä ja julkishallinto, mutta monet palvelut ovat yksityishenkilöidenkin käytettävissä.

Eri ammattiryhmistä Sanastokeskuksen palveluja käyttävät eniten kääntäjät ja muut kielenkäytön ammattilaiset. Palvelut on kuitenkin tarkoitettu viime kädessä kaikille oman alansa asiantuntijoille toimenkuvaan katsomatta, sillä missäpä työssä ei ammattikielen ja -termistön hyvällä hallinnalla olisi merkitystä.

Sanastokeskus kehittää ja tarjoaa palvelujaan enimmäkseen erillisrahoitteisten projektien muodossa. Sanastokeskuksen työ on silti kauttaaltaan yleishyödyllistä palvelutoimintaa.

Sanastokeskuksen eri hankkeisiin ovat osallistuneet muun muassa seuraavat tahot:

  • viranomaiset kuten Evira, Kela ja Viestintävirasto
  • erikoisalojen organisaatiot esimerkiksi maanmittaus-, pankki-, palo- ja pelastus-, sosiaali- ja terveydenhuollon, tele- ja tietotekniikan, työsuojelun sekä ympäristöalalta
  • yksityisen sektorin yritykset rakennus- ja telealalla
  • ohjelmistoyritykset kuten Kielikone Oy, Tekla Oyj
  • standardisointiorganisaatiot (SESKO, SFS, ISO/TC 37)
  • sanastokeskukset Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa
  • opetus- ja kulttuuriministeriö (TEPA-termipankki)
  • kielenhuolto-organisaatiot kuten Kotimaisten kielten keskus
  • koulutus- ja tutkimusorganisaatiot kuten Helsingin yliopisto (sanastotyön koulutus) ja Teknillinen korkeakoulu (FinnONTO- ja Semanttinen web 2.0 -tutkimushankkeet)