You are here

TEPA-termipankki

TEPA on Sanastokeskus TSK:n kokoama ja ylläpitämä termipankki. Se sisältää erikoisalojen termejä ja määritelmiä, jotka esitetään monikielisinä termitietueina. Termipankin rungon muodostaa Sanastokeskuksen oma aineisto, mutta se sisältää myös muita asiantuntijoiden laatimia alakohtaisia sanastoja ja muita termipankkiaineistoja.

TEPA-termipankki on ollut Sanastokeskuksen käytössä jo vuodesta 1984 alkaen. Muutaman vuoden sisäisen käytön jälkeen termipankki avattiin ensin maksaville asiakkaille, ja vuodesta 1997 alkaen TEPA on ollut kaikkien maksuttomasti käytettävissä Sanastokeskuksen verkkosivuston kautta. TEPAa on uudistettu vuosien varrella sekä tekniikan että sisällön osalta. Termipankin uudistustyöhön saatiin opetusministeriön projektitukea vuosina 2006–2007.

TEPA-termipankki on toteutettu Kielikone Oy:n kehittämällä MOT-sanakirjaohjelmalla. Termipankissa on tällä hetkellä lähes 350 000 termitietuetta. Termejä termipankissa on neljällätoista kielellä, joista eniten on suomen-, ruotsin-, englannin- ja saksankielisiä termejä.

Termipankin tiedot ovat haettavissa sanastoryhmittäin. Sanastokeskuksen omien aineistojen lisäksi termipankissa on omina aineistoryhminään JHS-suosituisten käsitteistö, Ruotsin Terminologicentrum TNC:n sanastoja, Kotimaisten kielten keskuksen ruotsin kielen osaston sanastoja, Tieteen termipankin aineistoja, Euroopan unionin toimielinten yhteisen IATE-termipankin aineistoja sekä muita sanastoja. Lisäksi voi valita vaihtoehdon "Kaikki", jolloin haku tehdään kaikkiin TEPAn aineistoihin.

Sanastokeskus ylläpitää TEPAa maksuttomassa käytössä opetus- ja kulttuuriministeriön tuen turvin. TEPA-termipankki on käytettävissä osoitteessa www.tsk.fi/tepa.