You are here

Suositusten ja lausuntojen antaminen

Sanastokeskus TSK antaa pyydettäessä suosituksia tai lausuntoja sekä yksittäisistä termeistä että sanastoista tai sanastoluonnoksista. Termikysymyksistä useimmat käsitellään termipalveluna, mutta tarvittaessa uusien termien muodostamisongelmiin otetaan kantaa myös muulla tavoin.

Monet tahot lähettävät sanastoluonnoksensa Sanastokeskukselle arviointia ja lausuntoa varten, ja Sanastokeskus vastaa näihin lausuntopyyntöihin kulloisenkin työtilanteen sallimissa rajoissa. Lausunnoillaan Sanastokeskus pyrkii arvioimaan sanaston yleisen käyttökelpoisuuden ja osoittamaan selvimmin käyttöä vaikeuttavat puutteet ja virheet, jos niitä on. Jos asiakas toivoo sanastonsa perusteellista läpikäyntiä tai pitää lausunnon saamista määräajassa ehdottoman tärkeänä, asiasta on syytä sopia erikseen etukäteen.

Sanastokeskuksen termisuosituksista ja niiden taustoista kertoo myös Terminfon numerossa 1/97 ollut artikkeli "Mitä TSK sanoo hyvistä ja huonoista termeistä — ja milloin?"