You are here

IATE-aineistot päivitetty TEPA-termipankissa

suomi

Sanastokeskuksen TEPA-termipankkiin on päivitetty Euroopan unionin toimielinten yhteisen IATE-termipankin uusimmat aineistot (julkaistu IATEssa 29.8.2018). TEPAssa on haettavissa kaikki IATE-termipankin termitietueet, jotka sisältävät suomea.

Päivitystyötä Tekla Structures glossaryyn syksystä 2018

suomi

Ohjelmistoyritys Trimble Solutions (aiemmin Tekla) julkaisee ja ylläpitää Tekla Structures glossarya, joka on Tekla Structures -nimiseen rakennustietomallinnusohjelmistoon liittyvä terminologinen sanasto. Ohjelmistossa ja siten myös sanastossa yhdistyy rakennusalan ja IT-alan käsitteistö. Sanastossa annetaan englanninkieliset termisuositukset ja määritelmät ohjelmiston keskeisille käsitteille.

Sanastokeskus TSK:n rooli projektissa

Uusia suosituksia ja uusi käsitekaavioiden merkintätapa Tietotekniikan termitalkoissa 8/2018

suomi

Tietotekniikan termitalkoiden käsitejärjestelmäkaavioissa on nyt otettu käyttöön UML:n (Unified Modeling Language) mukaiset merkintätavat. UML-kaavioiden käyttöönotto helpottaa kaavioiden päivittämistä, ja kaaviot näkyvät paremmin erilaisissa näytöissä. Käsitekaavioissa olevat termit ja määritelmät toimivat edelleen linkkeinä kyseisiin termitietueisiin.

Sanastoaineistoa on samalla päivitetty. Uusia ja päivitettyjä käsitteitä:

Verohallinnon sanastotyö

suomi

Sanastokeskus aloitti huhtikuussa 2018 Verohallinnon toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on koota ja harmonisoida tai laatia käsitekuvaukset 50–70 keskeiselle henkilöverotuksen käsitteelle. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS