You are here

Seminaari tiedon laadun parantamisesta ja tietojärjestelmien tehostamisesta

suomi

Kööpenhaminan kauppakorkeakoulussa järjestetään maanantaina 5. joulukuuta 2016 klo 10.00-16.00 seminaari Højnelse af datakvalitet og øget effektivitet i it-systemer, jossa käsitellään semanttisen mallinnuksen hyödyntämistä tiedon laadun parantamiseksi ja tietojärjestelmien tehostamiseksi.

Uusia suosituksia Tietotekniikan termitalkoissa 11/2016

suomi

Uusia ja päivitettyjä käsitteitä:

Uutta aineistoa Pankki- ja rahoitussanastossa 10/2016

suomi

Pankki- ja rahoitussanastossa on 21.10.2016 julkaistu

uusia käsitejärjestelmäkaavioita:

päivitettyjä käsitejärjestelmäkaavioita:

uusia käsitteitä:

EAFT:n huippukokous Luxemburgissa 14.–15.11.2016

suomi
EAFT (European Association for Terminology) ja Euroopan parlamentin terminologian koordinointiyksikkö TermCoord järjestävät EAFT:n kahdeksannen huippukokouksen ja konferenssin 14.–15. marraskuuta 2016 Luxemburgissa.

Huippukokouksen ohessa juhlitaan EAFT:n 20-vuotista toimintaa. Kokouksen teemana on Visions and revisions, ja teeman mukaisesti kokouksessa sekä luodaan katsaus EAFT:n tähänastiseen toimintaan että pohditaan terminologian tulevaisuutta. Konferenssi on jaettu kahdeksaan istuntoon, joiden teemat on valittu aiempien EAFT:n huippukokousten mukaan.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS