You are here

EAFT:n huippukokous Luxemburgissa 14.–15.11.2016

suomi
EAFT (European Association for Terminology) ja Euroopan parlamentin terminologian koordinointiyksikkö TermCoord järjestävät EAFT:n kahdeksannen huippukokouksen ja konferenssin 14.–15. marraskuuta 2016 Luxemburgissa.

Huippukokouksen ohessa juhlitaan EAFT:n 20-vuotista toimintaa. Kokouksen teemana on Visions and revisions, ja teeman mukaisesti kokouksessa sekä luodaan katsaus EAFT:n tähänastiseen toimintaan että pohditaan terminologian tulevaisuutta. Konferenssi on jaettu kahdeksaan istuntoon, joiden teemat on valittu aiempien EAFT:n huippukokousten mukaan.

MAO/TAOn eli Museoalan ja taideteollisuusalan ontologian päivitys

suomi

Museovirasto tilasi Sanastokeskukselta ontologiatyötä Museoalan ja taideteollisuusalan ontologian MAO/TAOn päivittämiseksi ja täydentämiseksi. Työ käynnistyi syksyllä 2016.

Päivitystyötä Tekla Structures glossaryyn

suomi

Sanastokeskus TSK aloitti syksyllä 2016 sanastoprojektin, jossa täydennetään ja päivitetään Trimblen Tekla Structures -rakennusmallinnusohjelmistoon liittyvää sanastoa. Sanastossa annetaan englanninkieliset termisuositukset ja määritelmät ohjelmiston keskeisille käsitteille.

Tekla Structures glossaryn uusin julkaistu versio on saatavilla osoitteesta https://teklastructures.support.tekla.com/product-guides

IATE ja Tieteen termipankki saatavilla TEPA-termipankissa

suomi

Sanastokeskuksen TEPA-termipankissa on julkaistu uutta aineistoa. TEPAssa on nyt mukana Euroopan unionin toimielinten yhteisestä IATE-termipankista kaikki suomea sisältävät termitietueet sekä valtaosa Tieteen termipankin aineistosta.

Aineistolisäysten tarkoituksena on helpottaa tiedonhakua: yhdellä TEPA-haulla voi nyt saada hakutuloksia entistä useammista lähteistä ja tiedon käyttö on aiempaa helpompaa, kun hakutulokset näkyvät yhtenäisessä muodossa.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS