You are here

Uusia suosituksia Tietotekniikan termitalkoissa 7/2016

suomi

Uusia ja päivitettyjä käsitteitä:

Päivitetty ja täydennetty MAO/TAO-ontologia julkaistu

suomi

Museovirasto tilasi vuonna 2015 Sanastokeskukselta ontologiatyötä museoalan ja taideteollisuusalan MAO/TAO-ontologian täydentämiseksi. Ontologiatyö aloitettiin syksyllä 2015 ja päivitetty ontologia julkaistiin Kansalliskirjaston Finto-palvelussa kesäkuussa 2016.

TKE 2016 -konferenssi Kööpenhaminassa 22.–24.6 - ilmoittautuminen käynnissä

suomi

Terminologian ja tietämystekniikan kansainvälinen konferenssi, TKE 2016, järjestetään Kööpenhaminassa 22.–24. kesäkuuta 2016. Konferenssin teema on termitietokannat ja lingvistinen linkitetty avoin tieto (term bases and linguistic linked open data).

Konferenssi järjestetään Kööpenhaminan kauppakorkeakoulusssa (Copenhagen Business School, CBS) ja sen järjestävät Association for Terminology and Knowledge Transfer (GTW) yhdessä CBS:n kansainvälisen yritysviestinnän laitoksen kanssa.

TOTh-konferenssi Ranskassa 9.–10.6.2016: ohjelma julkaistu

suomi
Kymmenes kansainvälinen TOTh-konferenssi järjestetään 9.–10.6.2016 Chambéryssa, Ranskassa. Konferenssin teema on Linguistic turn and conceptual renewal, eli pääosassa ovat kielellinen käänne ja käsitteellinen uudistuminen, jotka ovat vaikuttaneet terminologiaan viime vuosikymmeninä.

Konferenssi on suunnattu terminologian tutkijoille, terminologeille ja kaikille, joita kiinnostaa terminologia, kieli sekä tietämyksenhallinta. Konferenssin viralliset kielet ovat ranska ja englanti.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS