You are here

MAO/TAO-ontologian täydennys kulttuuriympäristöön liittyvillä käsitteillä

suomi

Keväällä 2017 Museovirasto tilasi Sanastokeskukselta ontologiatyötä, jossa lisätään Museoalan ja taideteollisuusalan MAO/TAO-ontologiaan kulttuuriympäristöön liittyviä käsitteitä. Työn ensimmäisessä vaiheessa MAO/TAOon lisätään noin 700 käsitettä, joita on poimittu muun muassa Arkeologisen kulttuuriperinnön oppaasta, Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanastosta sekä Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt -rekisteristä.

Työvoima- ja elinkeinopalvelujen sanastotyö

suomi

Maakuntauudistuksen yhteydessä työvoima- ja elinkeinopalvelujen asiakastietojärjestelmä ja siihen liitetyt verkkoasiointiratkaisut uudistetaan. Tätä varten työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) ovat perustaneet työ- ja elinkeinopalveluiden uudistamishankkeen eli TE-digin. Osana TE-digi-hanketta määritellään uuden palvelumallin eri osa-alueiden keskeiset käsitteet viestinnän ja tietojärjestelmäkehityksen tueksi. KEHA-keskus on tilannut siihen Sanastokeskukselta sanastotyötä.

Terveydenhuollon sanastotyötä

suomi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on koonnut Kanta-palvelujen valtakunnallisissa määrittelyjulkaisuissa ja potilastiedon kirjaamisoppaissa esitettyjä keskeisiä käsitteitä rakenteisen kirjaamisen sanastoksi. Näiden käsitteiden kuvauksia halutaan kehittää ja yhtenäistää, ja käsitteistä halutaan laatia terminologisia käsitejärjestelmäkaavioita. THL on tilannut Sanastokeskukselta sanastotyötä, jonka ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2016–2017 rakenteisen kirjaamisen sanastoaineistolle tehdään käsiteanalyysi sekä ehdotuksia käsitteistön kehittämiseksi edelleen.

Liiketoimintaontologian täydennys Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsitteillä

suomi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tilannut Sanastokeskus TSK:lta sanasto- ja ontologiatyötä Liiketoimintaontologian (LIITO) täydentämiseksi. Työ käynnistyi tammikuussa 2017, ja sen tavoitteena on laatia suomenkielisiä määritelmiä Kilpailu- ja kuluttajaviraston Kuluttaja-asiamiehen ratkaisutietopankin keskeisille käsitteille sekä lisätä Kilpailu- ja kuluttajaviraston keräämiä suomen kielen käsitteitä Liiketoimintaontologiaan.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS