You are here

Liikenteen ontologia (LIIKO) julkaistu

suomi
Liikenteen ontologia LIIKO on julkaistu Kansalliskirjaston Finto-palvelussa. LIIKO on rakennettu Merenkulkualan ontologia MEROn pohjalle.

Merenkulkualan asiasanastoon perustuva MERO laadittiin Merenkulkulaitoksen ja Semanttisen laskennan tutkimusryhmän yhteistyönä osana FinnONTO-projektia (2003–2012). Vuonna 2016 MEROa hallinnoinut Liikennevirasto ja Sanastokeskus TSK aloittivat yhteisen ontologiaprojektin, jossa MEROon lisättiin noin 1 200 tieliikenteeseen liittyvää käsitteitä. Näin syntynyt uusi LIIKO-ontologia julkaistiin lokakuun alussa.

Energiaan ja päästöihin liittyviä käsitteitä

suomi

Sanastokeskus aloitti syyskuussa 2018 Tilastokeskuksen toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on koota ja harmonisoida tai laatia käsitekuvaukset noin 30 keskeiselle energia- ja päästötilastoihin liittyvälle käsitteelle. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi.

Parasta digitukea -hankkeen sanastotyö

suomi

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, joka koordinoi Parasta digitukea -hanketta (http://parastadigitukea.fi), tilasi kesällä 2018 Sanastokeskukselta hankkeeseen liittyvää sanastotyötä. Digitukea-hankkeessa tuetaan sellaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, joita ammatillisen koulutuksen järjestäjät hyödyntävät koulutussopimuksia ja oppisopimuksia koskevissa prosesseissaan.

Päivitystyötä Tekla Structures glossaryyn syksystä 2018

suomi

Ohjelmistoyritys Trimble Solutions (aiemmin Tekla) julkaisee ja ylläpitää Tekla Structures glossarya, joka on Tekla Structures -nimiseen rakennustietomallinnusohjelmistoon liittyvä terminologinen sanasto. Ohjelmistossa ja siten myös sanastossa yhdistyy rakennusalan ja IT-alan käsitteistö. Sanastossa annetaan englanninkieliset termisuositukset ja määritelmät ohjelmiston keskeisille käsitteille.

Sanastokeskus TSK:n rooli projektissa

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS