You are here

Kansainvälinen terminologian kesäkoulu Wienissä 8.-12.7.2019

suomi

Kansainvälinen terminologian kesäkoulu (International Terminology Summer School) järjestetään Wienissä 8.-12. heinäkuuta 2019.

Kesäkoulu on tarkoitettu opiskelijoille, kielen ammattilaisille ja tutkijoille, jotka haluavat saada kokonaisvaltaisen kuvan terminologiasta ja sanastotyöstä. Ilmoittautuminen kesäkouluun on parhaillaan käynnissä.

Lisätietoja kesäkoulusta saa osoitteesta: http://www.termnet.org/english/eventstss_2018_copy/index_2019.php

IATE-aineistot päivitetty TEPA-termipankissa

suomi

Sanastokeskuksen TEPA-termipankkiin on päivitetty Euroopan unionin toimielinten yhteisen IATE-termipankin uusimmat aineistot (julkaistu IATEssa 8.11.2018). TEPAssa on haettavissa kaikki IATE-termipankin termitietueet, jotka sisältävät suomea.

Liikenteen ontologia (LIIKO) julkaistu

suomi
Liikenteen ontologia LIIKO on julkaistu Kansalliskirjaston Finto-palvelussa. LIIKO on rakennettu Merenkulkualan ontologia MEROn pohjalle.

Merenkulkualan asiasanastoon perustuva MERO laadittiin Merenkulkulaitoksen ja Semanttisen laskennan tutkimusryhmän yhteistyönä osana FinnONTO-projektia (2003–2012). Vuonna 2016 MEROa hallinnoinut Liikennevirasto ja Sanastokeskus TSK aloittivat yhteisen ontologiaprojektin, jossa MEROon lisättiin noin 1 200 tieliikenteeseen liittyvää käsitteitä. Näin syntynyt uusi LIIKO-ontologia julkaistiin lokakuun alussa.

Energiaan ja päästöihin liittyviä käsitteitä

suomi

Sanastokeskus aloitti syyskuussa 2018 Tilastokeskuksen toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on koota ja harmonisoida tai laatia käsitekuvaukset noin 30 keskeiselle energia- ja päästötilastoihin liittyvälle käsitteelle. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS