You are here

Terveydenhuollon sanastotyötä

suomi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on koonnut Kanta-palvelujen valtakunnallisissa määrittelyjulkaisuissa ja potilastiedon kirjaamisoppaissa esitettyjä keskeisiä käsitteitä rakenteisen kirjaamisen sanastoksi. Näiden käsitteiden kuvauksia halutaan kehittää ja yhtenäistää, ja käsitteistä halutaan laatia terminologisia käsitejärjestelmäkaavioita. THL on tilannut Sanastokeskukselta sanastotyötä, jonka ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2016–2017 rakenteisen kirjaamisen sanastoaineistolle tehdään käsiteanalyysi sekä ehdotuksia käsitteistön kehittämiseksi edelleen.

Liiketoimintaontologian täydennys Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsitteillä

suomi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tilannut Sanastokeskus TSK:lta sanasto- ja ontologiatyötä Liiketoimintaontologian (LIITO) täydentämiseksi. Työ käynnistyi tammikuussa 2017, ja sen tavoitteena on laatia suomenkielisiä määritelmiä Kilpailu- ja kuluttajaviraston Kuluttaja-asiamiehen ratkaisutietopankin keskeisille käsitteille sekä lisätä Kilpailu- ja kuluttajaviraston keräämiä suomen kielen käsitteitä Liiketoimintaontologiaan.

Termplanering och termbruk i svenskan -työpaja Uppsalassa lokakuussa

suomi

Svenskans beskrivning 36 -konferenssin yhteydessä Uppsalassa 25.-27.10.2017 järjestetään työpaja, jonka aiheena on termplanering och termbruk i svenskan. Työpajan järjestää Termer och terminologisering i svenskt fackspråk -verkosto.

Sanastojen ja ontologioiden erot -webinaari 31.3.

suomi

Sanastokeskus TSK:n johtaja Katri Seppälä pitää perjantaina 31.3.2017 klo 14.00-15.00 webinaarin sanastojen ja ontologioiden eroista.

Miksi tarvitaan sekä määritteleviä sanastoja että asiasanastopohjaisia ontologioita? Perinteisesti terminologisessa sanastotyössä käytetty käsiteanalyysimenetelmä sopii muihinkin tarkoituksiin kuin viestintää ja tietojärjestelmäkehitystä tukevien määrittelevien sanastojen laadintaan. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennettaessa ontologioita aineistojen kuvailua ja tiedonhakua varten.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS