You are here

Uusia suosituksia Tietotekniikan termitalkoissa 10/2017

suomi

Uusia ja päivitettyjä käsitteitä:

Uusia suosituksia Tietotekniikan termitalkoissa 6/2017

suomi

Uusia ja päivitettyjä käsitteitä:

Kyberturvallisuussanasto

suomi

Huoltovarmuuskeskus ja puolustusministeriö ovat käynnistäneet yhdessä Sanastokeskuksen kanssa projektin kyberturvallisuussanaston laatimiseksi. Projektin tavoitteena on koota noin 50 käsitteen sanasto, joka selvittää keskeisten kyberturvallisuus- ja tietoturvakäsitteiden sisällöt ja antaa tarvittavat suositukset suomenkielisestä termistöstä. Määritelmät ja huomautukset laaditaan suomeksi, ja termeille annetaan ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Kun sanasto on valmis, sen käsitekuvaukset käännetään ruotsiksi ja englanniksi.

Kokonaisturvallisuuden sanaston päivitys

suomi

Kokonaisturvallisuuden sanasto (TSK 47) julkaistiin vuonna 2014. Koska nyt on laadittu uutta Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa (YTS), myös Kokonaisturvallisuuden sanastoa on tarpeen päivittää tietyiltä osin. Päivitystyötä tehtiin keväällä 2017. YTS lähetetään laajalle lausuntokierrokselle, ja lausuntokierroksen päätyttyä syksyllä katsotaan, vaikuttavatko lausunnot myös sanastoon.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS