You are here

Sanastoprojektin kustannukset

suomi

Eniten sanastotyössä maksaa ihmisten työ; sen osuus sanastoprojektin kokonaiskustannuksista on useimmiten yli 90 %. On siis syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten projekti organisoidaan, kuka tekee mitä ja kuka vastaavasti voi sillä välin tehdä jotakin muuta.

Sanastoprojektin vaiheet

suomi

Sanastoprojekti alkaa aina suunnitteluvaiheella, johon sisältyy yleensä myös projektiryhmän kokoaminen ja perehdyttäminen, viite- ja lähdeaineiston kartoittaminen sekä rahoituksen hankkiminen.

Sanastoprojektin organisointi

suomi

Sanastotyössä tarvitaan aina sekä käsiteltävän aiheen tuntemusta että sanastotyön menetelmien osaamista.

Sanastoprojektin suunnittelu

suomi

Hyvin suunniteltu ei aina ole puoliksi tehty, mutta huono suunnittelu kostautuu aina. Sanastoprojektien suunnittelussa on kysymys yksinkertaisista asioista: mitä tehdään, kenelle, milloin ja miten — niin ja tietysti vielä miksi?

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS