You are here

Työsuojelusanastoa päivitetty

suomi

Työsuojelusanaston laatinut työryhmä on päivittänyt joitakin sanaston termisuosituksia ja määritelmiä. Päivitykset on julkaistu 7.10.2008 päivättynä lisälehtenä, jota jaellaan painetun Työsuojelusanaston välissä sekä PDF-tiedostona.

Eduskuntasanasto ilmestynyt

suomi

Eduskuntasanasto on julkaistu osoitteessa: www.eduskunta.fi/eduskuntasanasto. Sanasto sisältää noin 600 eduskunnan toimintaan liittyvää käsitettä. Käsitteet on määritelty ja selitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Termivastineet ovat myös pohjoissaameksi, saksaksi, espanjaksi, viroksi, ranskaksi ja venäjäksi. Sanasto on julkaistu myös valtioneuvoston termipankissa Valterissa (www.valter.fi).

Uusia suosituksia Tietotekniikan termitalkoissa

Subscribe to Sanastokeskus RSS