You are here

Uutta aineistoa Pankki- ja rahoitussanastossa

suomi

Uusina termisuosituksina on julkaistu käänteinen asuntolaina ja yleiseurooppalainen maksujen selvityskeskus.

Suomenkielisen hajautus-termin hylättäviksi synonyymeiksi on lisätty diversifionti ja diversifikaatio.

Uusia suosituksia Tietotekniikan termitalkoissa

Liity jäseneksi

suomi

Sanastokeskus tarjoaa eri kohderyhmille erikoisalojen sanasto-, luokitus-, ontologia- ja käsitemallinnustyöhön liittyvää tietoa ja asiantuntijapalveluja. Sanastokeskus TSK:n jäseneksi voivat liittyä yksityishenkilöt sekä oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka ovat kiinnostuneita käsiteanalyysiin perustuvasta tehokkaasta tiedon jäsentämisestä ja käsittelystä, viestinnän selkeyttämisestä sekä tietojärjestelmien semanttista yhteentoimivuuden edistämisestä.

Lisätietoja Sanastokeskuksen toiminnasta on yhdistyksen säännöissä.

Lausuntojen antaminen

suomi

Sanastokeskus TSK antaa pyydettäessä suosituksia tai lausuntoja sekä yksittäisistä termeistä että sanastoista tai sanastoluonnoksista. Termikysymyksistä useimmat käsitellään termipalveluna, mutta tarvittaessa uusien termien muodostamisongelmiin otetaan kantaa myös muulla tavoin.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus RSS