You are here

Sanastojen laatimisesta

suomi

Erikoisalojen sanastotyössä on kysymys tarkasti (tai tarkahkosti) rajautuvista käsitteistä ja niiden nimityksinä käytettävistä termeistä. Sanastotyön päämääränä on yleensä alaa koskevan viestinnän tehostaminen. Tarkempana tavoitteena voi olla joko käytettävän termistön ja käsitteistön kuvaaminen (ns. deskriptiivinen sanastotyö) tai termistön käytön selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen (ns. normatiivinen sanastotyö).

Uutta aineistoa Pankki- ja rahoitussanastossa

suomi

Uutena kokonaisuutena on julkaistu seuraavat yhtenäiseen euromaksualueeseen liittyvät käsitteet:
yhtenäinen euromaksualue,
SEPA-tilisiirto,

Uutta aineistoa Pankki- ja rahoitussanastossa

suomi

Uutena kokonaisuutena on julkaistu seuraavat sijoitusrahastoihin liittyvät käsitteet:
vipurahasto,
omaisuuslaji,

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS