You are here

Käsikirjasto

suomi

Sanastokeskus TSK ylläpitää sanastoihin ja sanakirjoihin erikoistunutta käsikirjastoa sekä oman sanastotyönsä ja termipalvelunsa että asiakkaidensa käyttöön. Kirjastossa on tuhansia termilähteiksi sopivia julkaisuja, joista suurin osa on erikoisalojen sanastoja tai sanakirjoja.

Projektitoiminta

suomi
Sanastokeskus TSK tarjoaa terminologisen käsiteanalyysin pohjalta eri kohderyhmille sanasto- ja ontologiatyötä sekä tukea luokitusten ja käsitemallien laatimiseen. Lisäksi palveluihimme kuuluu muita terminologisia asiantuntijapalveluja.

TEPA-termipankki

suomi

TEPA on Sanastokeskus TSK:n kokoama ja ylläpitämä termipankki. Se sisältää erikoisalojen termejä ja määritelmiä, jotka esitetään monikielisinä termitietueina. Termipankin rungon muodostaa Sanastokeskuksen oma aineisto, mutta se sisältää myös muita asiantuntijoiden laatimia alakohtaisia sanastoja ja muita termipankkiaineistoja.

Sanastoprojektit

suomi

Sanastotyö on tyypillistä projektitoimintaa: sillä on selvät tavoitteet, tietty aikataulu ja rajalliset resurssit. Käytännön sanastotyö kannattaa organisoida projektiksi. Ei ole kuitenkaan samantekevää, miten sanastoprojekti viedään läpi ja millaisia työmenetelmiä siinä käytetään. Asiantuntevaa apua saat Sanastokeskuksesta.

Sanastoprojekteissa Sanastokeskus TSK on puolueeton sanastotyön asiantuntija, joka voi osallistua sanastohankkeisiin asiakkaan toivomassa laajuudessa. Niukimmillaan tämä merkitsee lausunnonantajan roolia, enimmillään Sanastokeskus ottaa projektista kokonaisvastuun ja huolehtii siitä, että työ tulee tehdyksi tarvittavalla perinpohjaisuudella ja määräajassa. Yksin Sanastokeskus ei kuitenkaan sanastoja laadi, vaan mukana pitää olla myös käsiteltävän aiheen asiantuntijoita.

Jos suunnittelet tai olet aloittamassa sanastohanketta, ota yhteyttä Sanastokeskukseen. Voimme laatia projektisuunnitelman ja antaa tarjouksen projektille asetettujen tavoitteiden mukaan sekä sopia eri osapuolten tehtävistä ja vastuista ja muista käytännön järjestelyistä.

Lisätietoa sanastotyöstä saa myös kohdasta Terminologinen sanastotyö ja ontologiatyö.

Sanastokeskus on osallistunut vuosikymmenten varrella monenlaisiin sanastoprojekteihin, joiden tuloksista tässä joitain tuoreimpia esimerkkejä:Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS