You are here

Mitä ontologiatyö on ja mihin sitä tarvitaan?

suomi

Ontologiatyön tavoitteena on esittää tietoa tietystä käsitteistöstä niin, että myös kone pystyy hyödyntämään käsitteisiin liittyvää tietoa. Ontologiatyössä tehdään ja ylläpidetään ontologioita, joissa esitetään tietyn sovellus- tai aihealueen käsitteitä konepäättelyä tukevassa muodossa ensisijaisesti hierarkkisten käsitesuhteiden ja termien avulla.

Sanastoprojektin vaiheet

suomi

Sanastoprojekti alkaa aina suunnitteluvaiheella, johon sisältyy yleensä myös projektiryhmän kokoaminen ja perehdyttäminen, viite- ja lähdeaineiston kartoittaminen sekä rahoituksen hankkiminen.

Sanastotyön ja ontologiatyön tekijät

suomi

Sanastotyössä tarvitaan aina sekä käsiteltävän aiheen tuntemusta että sanastotyön menetelmien osaamista.

Sanastotyön tai ontologiatyön suunnittelu

suomi

Hyvin suunniteltu ei aina ole puoliksi tehty, mutta huono suunnittelu kostautuu aina. Terminologisen sanastotyön ja ontologiatyön suunnittelussa on kysymys yksinkertaisista asioista: mitä tehdään, kenelle, milloin ja miten — niin ja tietysti vielä miksi?

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS