You are here

Palvelut

suomi

Sanastokeskus TSK:n toiminta perustuu terminologian teoriaan ja alan kansainvälisiin standardeihin. Sanastokeskus tarjoaa terminologisen käsiteanalyysin pohjalta eri kohderyhmille sanasto- ja ontologiatyötä sekä tukea luokitusten ja käsitemallien laatimiseen. Lisäksi palveluihimme kuuluu muita terminologisia asiantuntijapalveluja.

Alla on lueteltu Sanastokeskuksen palvelut. Linkeistä pääset sivuille, joilla kerromme tarkemmin palveluistamme.

Mitä ontologiatyö on ja mihin sitä tarvitaan?

suomi

Ontologiatyön tavoitteena on esittää tietoa tietystä käsitteistöstä niin, että myös kone pystyy hyödyntämään käsitteisiin liittyvää tietoa. Ontologiatyössä tehdään ja ylläpidetään ontologioita, joissa esitetään tietyn sovellus- tai aihealueen käsitteitä konepäättelyä tukevassa muodossa ensisijaisesti hierarkkisten käsitesuhteiden ja termien avulla.

Sanastoprojektin vaiheet

suomi

Sanastoprojekti alkaa aina suunnitteluvaiheella, johon sisältyy yleensä myös projektiryhmän kokoaminen ja perehdyttäminen, viite- ja lähdeaineiston kartoittaminen sekä rahoituksen hankkiminen.

Sanastotyön ja ontologiatyön tekijät

suomi

Sanastotyössä tarvitaan aina sekä käsiteltävän aiheen tuntemusta että sanastotyön menetelmien osaamista.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS