You are here

Sanastoprojektit

suomi

Sanastotyö on tyypillistä projektitoimintaa: sillä on selvät tavoitteet, tietty aikataulu ja rajalliset resurssit. Käytännön sanastotyö kannattaa organisoida projektiksi. Ei ole kuitenkaan samantekevää, miten sanastoprojekti viedään läpi ja millaisia työmenetelmiä siinä käytetään. Asiantuntevaa apua saat Sanastokeskuksesta.

Sanastoprojekteissa Sanastokeskus TSK on puolueeton sanastotyön asiantuntija, joka voi osallistua sanastohankkeisiin asiakkaan toivomassa laajuudessa. Niukimmillaan tämä merkitsee lausunnonantajan roolia, enimmillään Sanastokeskus ottaa projektista kokonaisvastuun ja huolehtii siitä, että työ tulee tehdyksi tarvittavalla perinpohjaisuudella ja määräajassa. Yksin Sanastokeskus ei kuitenkaan sanastoja laadi, vaan mukana pitää olla myös käsiteltävän aiheen asiantuntijoita.

Jos suunnittelet tai olet aloittamassa sanastohanketta, ota yhteyttä Sanastokeskukseen. Voimme laatia projektisuunnitelman ja antaa tarjouksen projektille asetettujen tavoitteiden mukaan sekä sopia eri osapuolten tehtävistä ja vastuista ja muista käytännön järjestelyistä.

Lisätietoa sanastotyöstä saa myös kohdasta Terminologinen sanastotyö ja ontologiatyö.

Sanastokeskus on osallistunut vuosikymmenten varrella monenlaisiin sanastoprojekteihin, joiden tuloksista tässä joitain tuoreimpia esimerkkejä:Palvelut

suomi

Sanastokeskus TSK:n toiminta perustuu terminologian teoriaan ja alan kansainvälisiin standardeihin. Sanastokeskus tarjoaa terminologisen käsiteanalyysin pohjalta eri kohderyhmille sanasto- ja ontologiatyötä sekä tukea luokitusten ja käsitemallien laatimiseen. Lisäksi palveluihimme kuuluu muita terminologisia asiantuntijapalveluja.

Alla on lueteltu Sanastokeskuksen palvelut. Linkeistä pääset sivuille, joilla kerromme tarkemmin palveluistamme.

Mitä ontologiatyö on ja mihin sitä tarvitaan?

suomi

Ontologiatyön tavoitteena on esittää tietoa tietystä käsitteistöstä niin, että myös kone pystyy hyödyntämään käsitteisiin liittyvää tietoa. Ontologiatyössä tehdään ja ylläpidetään ontologioita, joissa esitetään tietyn sovellus- tai aihealueen käsitteitä konepäättelyä tukevassa muodossa ensisijaisesti hierarkkisten käsitesuhteiden ja termien avulla.

Sanastoprojektin vaiheet

suomi

Sanastoprojekti alkaa aina suunnitteluvaiheella, johon sisältyy yleensä myös projektiryhmän kokoaminen ja perehdyttäminen, viite- ja lähdeaineiston kartoittaminen sekä rahoituksen hankkiminen.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus RSS