You are here

Sirpa Suhonen vetämään Tietotekniikan termitalkoita

suomi

Sirpa Suhonen jatkaa Katri Seppälän työtä Tietotekniikan termitalkoiden vetäjänä.

http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Uutta aineistoa Pankki- ja rahoitussanastossa

suomi

Uutena kokonaisuutena on julkaistu seuraavat sijoitusrahastoihin liittyvät käsitteet:
sijoitustoiminta, rahastonhoito, sijoituskohde, sijoituspolitiikka, sijoitusstrategia, sijoitustoiminnan painopiste, rahastoesite,
yksinkertaistettu rahastoesite, painottaa, ylipainottaa, alipainottaa, painotus, ylipainotus, alipainotus, vertailuindeksi.

Uutta aineistoa Pankki- ja rahoitussanastossa

suomi

Uutena kokonaisuutena on julkaistu seuraavat sijoitusrahastotyyppeihin liittyvät käsitteet:
korkorahasto, lyhyen koron rahasto, pitkän koron rahasto, keskipitkän koron rahasto, yrityslainarahasto, obligaatiorahasto, osakerahasto, yhdistelmärahasto, rahasto-osuusrahasto, absoluuttisen tuottotavoitteen rahasto, toimialarahasto, indeksirahasto.

Uutta aineistoa Pankki- ja rahoitussanastossa

suomi

Uutena kokonaisuutena on julkaistu sijoitusrahastoihin liittyviä käsitteitä, joille on annettu suomenkieliset määritelmät ja suomen- ja ruotsinkieliset termisuositukset ja jotka on esitetty myös käsitekaaviona.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS