You are here

Hakuliittymä ja sanasto uudistuivat joulukuussa 2006

suomi

Pankki- ja rahoitussanaston ulkoasu ja hakupalvelu ovat uudistuneet. Sanastoon on muun muassa lisätty linkityksiä käsitteiden välille, ja myös käsitekaavioiden termitietueet on linkitetty sanastoon. Hakemistot ovat nyt saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoa sanaston merkintätavoista ja käytöstä löytyy hakuohjeesta ja lukuohjeesta.

http://www.tsk.fi/tsk/pankkisanasto/

Sirpa Suhonen vetämään Tietotekniikan termitalkoita

suomi

Sirpa Suhonen jatkaa Katri Seppälän työtä Tietotekniikan termitalkoiden vetäjänä.

http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Uutta aineistoa Pankki- ja rahoitussanastossa

suomi

Uutena kokonaisuutena on julkaistu seuraavat sijoitusrahastoihin liittyvät käsitteet:
sijoitustoiminta, rahastonhoito, sijoituskohde, sijoituspolitiikka, sijoitusstrategia, sijoitustoiminnan painopiste, rahastoesite,
yksinkertaistettu rahastoesite, painottaa, ylipainottaa, alipainottaa, painotus, ylipainotus, alipainotus, vertailuindeksi.

Uutta aineistoa Pankki- ja rahoitussanastossa

suomi

Uutena kokonaisuutena on julkaistu seuraavat sijoitusrahastotyyppeihin liittyvät käsitteet:
korkorahasto, lyhyen koron rahasto, pitkän koron rahasto, keskipitkän koron rahasto, yrityslainarahasto, obligaatiorahasto, osakerahasto, yhdistelmärahasto, rahasto-osuusrahasto, absoluuttisen tuottotavoitteen rahasto, toimialarahasto, indeksirahasto.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS