You are here

Tilastokeskuksen rakennusluokituksen päivitys

suomi

Sanastokeskus aloitti syksyllä 2016 Tilastokeskuksen toimeksiannosta vuodelta 1994 peräisin olevan rakennusluokituksen päivitysprojektin. Työn tavoitteena on päivittää luokitus vastaamaan rakentamisen nykytilannetta. Sidosryhmille järjestettiin kysely luokituksen muutostarpeista vuoden vaihteessa, ja päivitystyötä on jatkettu sen pohjalta. Työ kestää vuoden 2017 loppuun.

MAO/TAO-ontologian täydennys kulttuuriympäristöön liittyvillä käsitteillä

suomi

Keväällä 2017 Museovirasto tilasi Sanastokeskukselta ontologiatyötä, jossa lisätään Museoalan ja taideteollisuusalan MAO/TAO-ontologiaan kulttuuriympäristöön liittyviä käsitteitä. Työn ensimmäisessä vaiheessa MAO/TAOon lisätään noin 700 käsitettä, joita on poimittu muun muassa Arkeologisen kulttuuriperinnön oppaasta, Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanastosta sekä Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt -rekisteristä.

Työvoima- ja elinkeinopalvelujen sanastotyö

suomi

Maakuntauudistuksen yhteydessä työvoima- ja elinkeinopalvelujen asiakastietojärjestelmä ja siihen liitetyt verkkoasiointiratkaisut uudistetaan. Tätä varten työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) ovat perustaneet työ- ja elinkeinopalveluiden uudistamishankkeen eli TE-digin. Osana TE-digi-hanketta määritellään uuden palvelumallin eri osa-alueiden keskeiset käsitteet viestinnän ja tietojärjestelmäkehityksen tueksi. KEHA-keskus on tilannut siihen Sanastokeskukselta sanastotyötä.

Terveydenhuollon sanastotyötä

suomi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on koonnut Kanta-palvelujen valtakunnallisissa määrittelyjulkaisuissa ja potilastiedon kirjaamisoppaissa esitettyjä keskeisiä käsitteitä rakenteisen kirjaamisen sanastoksi. Näiden käsitteiden kuvauksia halutaan kehittää ja yhtenäistää, ja käsitteistä halutaan laatia terminologisia käsitejärjestelmäkaavioita. THL on tilannut Sanastokeskukselta sanastotyötä, jonka ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2016–2017 rakenteisen kirjaamisen sanastoaineistolle tehdään käsiteanalyysi sekä ehdotuksia käsitteistön kehittämiseksi edelleen.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS