You are here

Sanastoprojektit ja ontologiaprojektit

suomi

Terminologinen sanastotyö ja ontologiatyö ovat tyypillistä projektitoimintaa: niillä on selvät tavoitteet, tietty aikataulu ja rajalliset resurssit. Lisäksi kumpaakin työtä kannattaa yleensä suunnitella yksittäisiä projekteja pitkäjänteisemmin niin, että myös sanaston päivittäminen huomioidaan. Näillä sivuilla kerrotaan terminologisen sanastotyö ja ontologiatyön suunnittelusta ja annetaan ohjeita käytännön sanastotyöhön.

Sanastotyön ja ontologiatyön menetelmät

suomi

Jotta erikoisalan sanasto tai ontologia palvelisi tarkoitustaan, se on laadittava huolellisesti ja käyttäen hyväksi yleisiä terminologisia ja ontologiatyön periaatteita ja menetelmiä. Menetelmistä keskeisimpiä ovat käsiteanalyysi ja aineiston tekninen käsittely käsitetiedon rakenteen tuntemuksen perusteella. Terminologisessa sanastotyössä ja ontologiatyössä tarvitaankin paitsi työn kohteena olevan erikoisalan myös käsitetyön asiantuntemusta. Käsiteanalyysi

Uutta aineistoa Pankki- ja rahoitussanastossa

suomi

Uutena kokonaisuutena on julkaistu seuraavat yhtenäiseen euromaksualueeseen liittyvät käsitteet:
yhtenäinen euromaksualue,
SEPA-tilisiirto,

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus RSS