You are here

Uutta aineistoa Pankki- ja rahoitussanastossa

suomi

Uutena kokonaisuutena on julkaistu seuraavat sijoitusrahastotyyppeihin liittyvät käsitteet:
korkorahasto, lyhyen koron rahasto, pitkän koron rahasto, keskipitkän koron rahasto, yrityslainarahasto, obligaatiorahasto, osakerahasto, yhdistelmärahasto, rahasto-osuusrahasto, absoluuttisen tuottotavoitteen rahasto, toimialarahasto, indeksirahasto.

Uutta aineistoa Pankki- ja rahoitussanastossa

suomi

Uutena kokonaisuutena on julkaistu sijoitusrahastoihin liittyviä käsitteitä, joille on annettu suomenkieliset määritelmät ja suomen- ja ruotsinkieliset termisuositukset ja jotka on esitetty myös käsitekaaviona.

Uutta aineistoa Pankki- ja rahoitussanastossa

suomi

Uutena kokonaisuutena on julkaistu pankkien palvelumuotoihin liittyviä käsitteitä, joille on annettu suomenkieliset määritelmät ja suomen- ja ruotsinkieliset termisuositukset ja jotka on esitetty myös käsitekaaviona.

Laina- ja automaattitermeille on julkaistu englanninkieliset vastineet.

Joitakin lisäyksiä ja muita päivityksiä on tehty automaatti-, kortti-, laina- ja korkokäsitteisiin.

Lehdistötiedote 4.3.2004

suomi

Lehdistötiedote 4.3.2004

Pankki- ja rahoitussanastotyöryhmä laajenee

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus RSS