You are here

Sanastotyön ja ontologiatyön menetelmät

suomi

Jotta erikoisalan sanasto tai ontologia palvelisi tarkoitustaan, se on laadittava huolellisesti ja käyttäen hyväksi yleisiä terminologisia ja ontologiatyön periaatteita ja menetelmiä. Menetelmistä keskeisimpiä ovat käsiteanalyysi ja aineiston tekninen käsittely käsitetiedon rakenteen tuntemuksen perusteella. Terminologisessa sanastotyössä ja ontologiatyössä tarvitaankin paitsi työn kohteena olevan erikoisalan myös käsitetyön asiantuntemusta.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus RSS