You are here

Uutta aineistoa Pankki- ja rahoitussanastossa 12/2017

suomi

Pankki- ja rahoitussanastossa on 15.12.2017 julkaistu

päivitettyjä käsitejärjestelmäkaavioita:

uusia käsitteitä:

Uusia suosituksia Tietotekniikan termitalkoissa 10/2017

suomi

Uusia ja päivitettyjä käsitteitä:

Uusia suosituksia Tietotekniikan termitalkoissa 6/2017

suomi

Uusia ja päivitettyjä käsitteitä:

Kyberturvallisuussanasto

suomi

Huoltovarmuuskeskus ja puolustusministeriö ovat käynnistäneet yhdessä Sanastokeskuksen kanssa projektin kyberturvallisuussanaston laatimiseksi. Projektin tavoitteena on koota noin 50 käsitteen sanasto, joka selvittää keskeisten kyberturvallisuus- ja tietoturvakäsitteiden sisällöt ja antaa tarvittavat suositukset suomenkielisestä termistöstä. Määritelmät ja huomautukset laaditaan suomeksi, ja termeille annetaan ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Kun sanasto on valmis, sen käsitekuvaukset käännetään ruotsiksi ja englanniksi.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS