You are here

Uutta aineistoa Pankki- ja rahoitussanastossa 10/2016

suomi

Pankki- ja rahoitussanastossa on 21.10.2016 julkaistu

uusia käsitejärjestelmäkaavioita:

päivitettyjä käsitejärjestelmäkaavioita:

uusia käsitteitä:

EAFT:n huippukokous Luxemburgissa 14.–15.11.2016

suomi
EAFT (European Association for Terminology) ja Euroopan parlamentin terminologian koordinointiyksikkö TermCoord järjestävät EAFT:n kahdeksannen huippukokouksen ja konferenssin 14.–15. marraskuuta 2016 Luxemburgissa.

Huippukokouksen ohessa juhlitaan EAFT:n 20-vuotista toimintaa. Kokouksen teemana on Visions and revisions, ja teeman mukaisesti kokouksessa sekä luodaan katsaus EAFT:n tähänastiseen toimintaan että pohditaan terminologian tulevaisuutta. Konferenssi on jaettu kahdeksaan istuntoon, joiden teemat on valittu aiempien EAFT:n huippukokousten mukaan.

MAO/TAOn eli Museoalan ja taideteollisuusalan ontologian päivitys

suomi

Museovirasto tilasi Sanastokeskukselta ontologiatyötä Museoalan ja taideteollisuusalan ontologian MAO/TAOn päivittämiseksi ja täydentämiseksi. Työ käynnistyi syksyllä 2016.

Päivitystyötä Tekla Structures glossaryyn

suomi

Sanastokeskus TSK aloitti syksyllä 2016 sanastoprojektin, jossa täydennetään ja päivitetään Trimblen Tekla Structures -rakennusmallinnusohjelmistoon liittyvää sanastoa. Sanastossa annetaan englanninkieliset termisuositukset ja määritelmät ohjelmiston keskeisille käsitteille.

Tekla Structures glossaryn uusin julkaistu versio on saatavilla osoitteesta https://teklastructures.support.tekla.com/product-guides

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS