You are here

Hakeminen EU:n sanastoista entistä helpompaa

suomi

TermCoord (Euroopan parlamentin terminologian koordinointiyksikkö) ylläpitää EU Glossaries -verkkosivua, jonka kautta pääsee käsiksi yhteensä 268 EU:n toimielinten ja virastojen verkkosivustoilla julkaistuun sanastoon.

Kommentoi tietotekniikan termisuosituksia entistä helpommin

suomi
Tietotekniikan termitalkoiden toimintatapa on muuttunut. Koordinointiryhmän valmistelemia suosituksia ei enää lähetetä etukäteen kommentoitavaksi erilliselle lausuntoryhmälle. Sen sijaan suositukset julkaistaan suoraan termitalkoiden verkkosivuilla, missä kuka tahansa voi kommentoida niitä kommentointipainikkeen kautta. Näin jokaisella termitalkoiden käyttäjällä on mahdollisuus osallistua suositusten kommentointiin.

Uusia suosituksia Tietotekniikan termitalkoissa 7/2016

suomi

Uusia ja päivitettyjä käsitteitä:

Päivitetty ja täydennetty MAO/TAO-ontologia julkaistu

suomi

Museovirasto tilasi vuonna 2015 Sanastokeskukselta ontologiatyötä museoalan ja taideteollisuusalan MAO/TAO-ontologian täydentämiseksi. Ontologiatyö aloitettiin syksyllä 2015 ja päivitetty ontologia julkaistiin Kansalliskirjaston Finto-palvelussa kesäkuussa 2016.

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS